FAHS Partnermöte måndagen den 26 mars 2018

 

FAHS partner – både gamla och nya – träffades på Karolinska Institutet den 26 mars för ett gemensamt utbyte av information och idéer kring hur vi kan jobba ihop för målet att öka fysisk aktivitet i vardagen – den viktiga vardagsrörelsen.

 

Läs mer här

 

SHINE Competition

SHINE är Sveriges första innovationstävling inom fysisk aktivitet och hälsa!

 

Bakom tävlingen står nätverket för Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen (FAHS).

 

Övriga partners i årets innovationstävlingen är Stockholms Universitet,

Gymnastik- och Idrottshögskolan, SWECO, OpenLab, Cloudberry,

Feelgood, Karolinska Institutet, KTH, Landskapslaget och RISE.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara