FAHS på plats i Almedalen

Lena Eriksson Åshuvud och Anna Forsberg representerade FAHS och Shine Competition 2018 på Almedalen i år. De deltog i paneldebatt och seminarier. På Idrottens Dag deltog bl.a. Anna Forsbergi på seminarium med Budo- coh Kampsportsförbundet som arbetar med *physical literacy’. Läs mer om det på budokampsport.se

 

Lena och Anna gjorde ett viktigt arbete med att mingla runt och sprida information kring Shine Competition 2018 med en flyer med information om att det går att nominera ett bidrag till tävlingen.

 

 

 

FAHS Partnermöte måndagen den 26 mars 2018

 

FAHS partner – både gamla och nya – träffades på Karolinska Institutet den 26 mars för ett gemensamt utbyte av information och idéer kring hur vi kan jobba ihop för målet att öka fysisk aktivitet i vardagen – den viktiga vardagsrörelsen.

 

Läs mer här

 

SHINE Competition

SHINE är Sveriges första innovationstävling inom fysisk aktivitet och hälsa!

 

Bakom tävlingen står nätverket för Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen (FAHS).

 

Övriga partners i årets innovationstävlingen är Stockholms Universitet,

Gymnastik- och Idrottshögskolan, SWECO, OpenLab, Cloudberry,

Feelgood, Karolinska Institutet, KTH, Landskapslaget och RISE.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara