KUNSKAPSBANKEN

 

Gå till kunskapsbanken

HÄR 

 

Under 2018 har vi börjat bygga FAHS Kunskapsbank. En kunskapsbank möjliggör sökbarhet, öppen innovation (idéer blir öppet tillgängliga och kan korsbefrukta varandra) och uppföljning av initiativ, idéer och innovationer. Uppföljning i sin tur skapar förutsättningar för utvärdering och lärande över tid.

 

Vi avser att bygga upp FAHS Kunskapsbank med modererat/källgranskat innehåll i två delar:

 

Den första delen är en samlingsplats för initiativ, tips och idéer om hur man kan få fler att röra sig mer. Det finns många goda förslag och idéer som kan lyftas fram och länkas upp – både sådant som vi har fångat upp genom vår innovationstävling och sådant som andra redan gör – som inspiration för fler. Tanken är att skriva korta tipstexter och sedan länka direkt till relevant hemsida för ytterligare information. Syftet med denna del detta är framförallt att sprida de goda idéer som vi får in så att fler kommer igång me mer rörelse i vardagen.

 

Den andra delen, som vi hoppas kunna bygga vidare på under 2019, fylls med forskning inriktat på nyttan av fysisk aktivitet samt orsakerna till vår allt mer stillasittande livsstil. Denna tänker vi utveckla i nära samarbete med GIH, Karolinska Institutet och/eller andra akademiska institutioner för att säkerställa kvalitetssäkring av innehållet och kunna länka till den senaste, och mest relevanta forskningen. Samtidigt är vi måna om att forskningens reslutat skall vara lättillgängligt för så många som möjligt och därför vill vi komplettera länkarna till forskningen med guidande texter som gör det möjligt för så många som möjligt att förstå och ta den till sig.