SHINE 2017

För ett fysiskt aktivare Sverige! 

 

Trenden är mycket tydlig: Stillasittandet ökar med försämrad hälsa, kortare livslängd och oerhört höga samhällskostnader som följd. SHINE 2017 syftade till att aktivera innovatörer och problemlösare att skapa nydanande lösningar och innovationer med potential att varaktigt öka den fysiska aktiviteten hos många och därmed skapa ett mer hållbart samhälle.

 

Tävlande välkomnades att skicka in bidrag i följande två kategorier:

 • Stadsbyggnadsinnovation för fysisk aktivitet
  Hur kan utformningen av stadens bostäder, arbetsplatser, parker, torg, vägar etc uppmuntra till ökad fysisk aktivitet i vardagen?
 • Inkluderande innovation för fysisk aktivitet
  Vilka lösningar kan förändra situationen för dem som ofta utesluts från möjligheter till fysisk aktivitet då de saknar rätt resurser?

  Av totalt 52 bidrag nominerades 10 finalister och av dessa valde juryn ut två vinnare, en i varje kategori. De två vinnarna tilldelades totalt 120.000 kronor och får coachning i hur de ska fortsätta utveckla sin idé.

.

.

Vinnare SHINE 2017

Fredagsfys Sverige

Vinnare i kategorin Inkluderande innovation för fysisk aktivitet, och totalvinnare av SHINE 2017, blev Fredagsfys Sverige – för sin kreativa omtolkning av en svensk institution, ”från fredagmys till fredagsfys”, som med inkluderande metoder har potential att få fler barn och unga i ökad rörelse.

 

Gåbuss

Vinnare i kategorin Stadsbyggnasinnovation för fysisk aktivitet gick till Gåbuss – app för vandrande skolbuss, som med sin genomarbetade lösning, anpassad för svenska förhållanden, kan hjälpa barn och föräldrar att organisera sig i vardagstransporter för ökad fysisk aktivitet.

.

.

Nominerade bidrag i SHINE 2017

Inkluderande innovation för fysisk aktivitet:

 

 

 

 • Lära stå och gå balanstränare
  Skapa träningsredskap för gång utan handstöd som lär ut balansförmåga vid rehabilitering.
  Kontakt: Ulrika Myhr

 

.

.

Stadsbyggnadsinnovation för fysisk aktivitet:

 • Gåbuss – app för vandrande skolbuss
  Underlätta bildandet av vandrande skolbussar.
  Kontakt: Erik Stigell

 

 • Senvägar blir genvägar till bättre hälsa
  Utnyttja teknisk infrastruktur för att uppmuntra rörelselust längs skolvägen.
  Kontakt: Sara Peny

 

 • Röda ledtrådar till gröna oaser
  Röda ledtrådar läggs ut i den hårdgjorda stadsmiljön, där de leder till en ”bortglömd” naturplats. Kontakt: Mattias Gustafsson

 

 • Utemöbler för rörelse
  Rörelsemöbler för alla i stadens offentliga rum; väldesignade och roliga.
  Kontakt: Bibbi Leine

 

 • Urkraft
  Träningsgunga, där tyngden kan anpassas efter björnfarmors råstyrka till pappa-datanörds spagettiarmar.
  Kontakt: Frida Höjvall

.

.

Jury 2017

 • Ivar Björkman, VD på Open Lab, tidigare rektor Konstfack. Juryordförande.
 • Fredrik Söder, RISE
 • Anna Forsberg, Forum för Health Policy
 • Tom Magnergård, KTH innovation
 • Håkan Sandberg, Cloudberry Communications
 • Claes Pantzar, Search-a-patent
 • Johan Arnell, Stockholms Universitet Innovation
 • Lin Normark, Sweco Architects AB
 • Claes Tingvall, ÅF
 • Ola Broms Wessel, Spridd Arkitekter
 • Leyla Sarac, Cloudberry Communications
 • Jenny Sydhoff, Stockholms läns landsting
 • Karin Larsén, GIH
 • Johan Gunnarsson, Linkura
 • Josefin Dorkhom, a-gruppen

.

.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara