SHINE 2018 – För ett fysiskt aktivare Sverige!

 

Shine 2018 –  en nomineringstävling

2018 års innovationstävling arrangerades med stöd från Stockholms Läns Landsting som via landstingets folkhälsopolicy ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete. Trenden är tydlig: Stillasittandet ökar med försämrad hälsa, kortare livslängd och oerhört höga samhällskostnader som följd.

 

Nominering och urval av SHINE-pristagare 2018

För att sprida medvetandet om vår nya kunskapsbank så brett som möjligt beslutade styrelsen att 2018 års SHINE-pristagare skulle väljas ut genom nominering av existerande bra initiativ, snarare än genom en tävling. Nomineringarna utgick från betydelsen av fysisk rörelse för psykisk hälsa och att valet av pristagare gjordes i tre steg:

 

1. FAHS styrelse nominerade 10 idéer ur FAHS Kunskapsbank där fokus skall vara:

  •       Mängden rörelse som idén genererar – mer rörelse är mer positivt för den psykiska hälsan
  •       Antal påverkade
  •       Hur svår den målgrupp som idéen riktar in sig på är att nå
  •       Vilken entusiasm den genererar.

 

2. De nominerade valdes sedan ut av en jury bestående av styrelsen + ett antal ambassadörer som engageras just för denna roll. Dessa ambassadörer var:

Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet

Johanna Lindberg, Stockholms Läns Landsting

Elin Ekblom Bak, Gymnastik och Idrottshögskolan

Michael Fridebäck, Haninge Kommun

Andrea Skogberg, engagerad ungdom

Annika Näsman, Region Västernorrland

Erika Nilsson, sjukgymnast och idrottledare

 

3. Genom urvalsprocessen identifierades de fem finalisterna till priset.

De fem kortlistade nomineringarna kan ni se här:

 

Priser

Den slutliga vinnaren var Fritidsbanken som fick ett pris på 50 000 kr som delades ut av Mattias SunnebornAllt för Hälsan på Älvsjömässan den 9 november.

.

 

.

.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara