SHINE 2018

För ett fysiskt aktivare Sverige! 

Sista ansökningsdatum 15 september 2018  

 

Shine 2018 –  en nomineringstävling

Årets innovationstävling arrangeras med stöd från Stockholms Läns Landsting som via landstingets folkhälsopolicy ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete. Trenden är tydlig: Stillasittandet ökar med försämrad hälsa, kortare livslängd och oerhört höga samhällskostnader som följd.

 

Nominering och urval av SHINE-pristagare 2018

För att sprida medvetandet om vår nya kunskapsbank så brett som möjligt beslutade styrelsen att 2018 års SHINE-pristagare skall väljas ut genom nominering av existerande bra initiativ, snarare än genom en tävling. Nomineringarna utgår från betydelsen av fysisk rörelse för psykisk hälsa och att valet av pristagare görs i tre steg:

 

1. Styrelsen nominerar 10-15 idéer ur FAHS Kunskapsbank där fokus skall vara:

 

  •       Mängden rörelse som idén genererar – mer rörelse är mer positivt för den psykiska hälsan
  •       Antal påverkade
  •       Hur svår den målgrupp som idéen riktar in sig på är att nå
  •       Vilken entusiasm den genererar.

 

2. De nominerade går igenom en urvalsprocess inför en jury bestående av styrelsen + ett antal ambassadörer som engageras just för denna roll. Dessa ambassadörer kan komma från idrotten, forskningen eller från annan kvalitetssäkrande och profilskapande roll.

 

3. Genom urvalsprocessen identifieras fem initiativ som nomineras till priset.

De fem kortlistade nomineringarna skall sedan leda till ett urval av en pristagare genom en öppen internet-omröstning, som görs utifrån en kort videopresentation av de nominerade där de får svara på ett antal frågor kring sin idé. FAHS kommunikationsteam ansvarar för att dessa videopresentationer görs så likvärdiga som möjligt.

 

 

Priser

Den slutliga vinnaren, som är det nominerade bidrag som får flest röster i internet­omröstningen, får ett pris på 50 000 kr.

 

Nominera ett initiativ

HÄR 

 

.

Juryn 2018 består av

 

Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet

Johanna Lindberg, Stockholms Läns Landsting

Michael Fridebäck, Haninge Kommun

Andrea Skogberg, engagerad ungdom

Annika Näsman, Region Västernorrland

Erika Nilsson, sjukgymnast och idrottledare

Nätverket FAHS styrelse

.

.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara