Nomineringarna till SHINE 2018 har avslutats och fem finalister är klara.

 

Nu kan du gå in och rösta här!

 

Psykisk ohälsa är temat för både nationella satsningar och diskussioner i den allmänna debatten så här i valtider. Forskning visar tydligt att ökad fysisk aktivitet motverkar psykisk ohälsa.Därför har vi med vår innovationstävling Shine 2018 valt att sätta fokus på just psykisk hälsa och fysisk aktivitet. SHINE 2018 är en nomineringstävling där allmänheten har bjudits in att nominera initiativ som uppmuntrar och underlättar möjligheterna till vardagsrörelse och som därmed bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa

Initiativet kan ha tagits av enskilda individer, grupper, företag, organisationer etc och kan till exempel vara en verksamhet, en social rörelse, en förändring av en fysisk plats eller en teknisk innovation.

Inom FAHS möts forskare, stadsplanerare, arkitekter, frivilligorganisationer och engagerade eldsjälar. Alla vill vi bidra till att sätta ljuset på behovet av vardagsrörelse och lösningar som bidrar till bättre hälsa. Vi hoppas att de nominerade initiativen också ska spegla denna breda ansats.