NÄTVERKET FAHS – Fysisk aktivitet för Hållbara Samhällen

 

Besök FAHS webbsida 

Fysisk aktivitet – den osynliga hållbarhetsresursen

 

Grundläggande för idén om hållbarhet är människans överlevnad och hälsa. Det mest effektiva sättet att skydda människors liv och hälsa är, förutom minskad rökning, ökad fysisk aktivitet. Tyvärr ses inte fysisk aktivitet som en hållbarhetsfråga idag. Det synsättet måste förändras. Trenden är mycket tydlig: Stillasittandet ökar med försämrad hälsa, kortare livslängd och oerhört höga samhällskostnader som följd.

 

För att samla de forskare, experter, organisationer och företag som ser hållbarhetspotentialen med fysisk aktivitet har vi skapat nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen. Tillsammans vill vi arbeta för att uppmärksamma betydelsen av fysisk aktivitet som resurs för hållbara samhällen. Vi vill koppla samman de aktörer som kan och bör agera i frågan, samt visa på kunskap och exempel som kan inspirera till konkret handling på området.

 

I dagsläget har vi identifierat två delprojekt som vi ser kan bidra till dessa mål: nätverksseminarier, innovationstävlingar och en temadag. Nedan följer en kort beskrivning av dessa.

.

1. Innovationstävlingen SHINE

SHINE 2017 är den första svenska innovationstävlingen inriktad mot hållbar samhällsbyggnad genom fysisk aktivitet.  Redan 2015 genomförde vi som står bakom FAHS en framgångsrik innovationstävling inriktad på sport och hälsa, SHINE. Medverkande var bl.a. Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), Stockholms Läns Landsting (SLL) och Riksidrottsförbundet. Hela 55 kvalificerade tävlingsbidrag inkom och de vinnande bidragen har idag nått ut på marknaden som produkter/tjänster. Fördelen med en innovationstävling är att den är ett konkret projekt, ger massmedial uppmärksamhet, fokuserar på en kärnfråga och kan samla många aktörer.

 

2. Kunskapsdatabas

Under 2018 vill vi bygga FAHS Kunskapsbank. En kunskapsbank möjliggör sökbarhet, öppen innovation (idéer blir öppet tillgängliga och kan korsbefrukta varandra) och uppföljning av initiativ, idéer och innovationer. Uppföljning i sin tur skapar förutsättningar för utvärdering och lärande över tid. Vi avser att bygga upp FAHS Kunskapsbank med modererat/källgranskat innehåll i tre komponenter:

Komponent 1 fylls med forskning inriktat på nyttan av fysisk aktivitet samt orsakerna till vår allt mer stillasittande livsstil. Denna komponent utvecklas i nära samarbete med GIH, Karolinska Institutet och/eller andra akademiska institutioner för att säkerställa kvalitetssäkring av innehållet i denna komponent.

Komponent 2 kan ses som ett fönster för innovationstävlingen Shine där vi gör korta presentationer av alla tävlingsbidrag i tidigare och kommande tävlingar. Syftet med detta är framförallt att sprida de goda idéer som vi får in, vilket ytterligare ökar attraktiviteten av tävlingen.

Komponent 3 är en samlingsplats för andra initiativ, tips och idéer om hur man kan få fler att röra sig mer. Det finns redan många goda förslag och idéer som kan lyftas fram och länkas upp. Tanken är att skriva korta tipstexter och sedan länka direkt till relevant hemsida för ytterligare information, vilket ökar Kunskapsbankens relevans genom att skapa trafik till och från denna.

 

Vi i nätverket FAHS

 

Bakom initiativet FAHS – Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen – står personer och organisationer med erfarenhet och kompetens inom fysisk aktivitet, hälsa och samhällsfrågor. Nätverket består av styrelsen som beskrivs nedan, en projekledare samt tre kommunikatörer på deltid.

 

Projektledare: Lena Eriksson Åshuvud.

 

Nätverkets styrelse 

 

Ordförande: Isis Amer Wåhlin, Karolinska Institutet 

 

Ledamöter

Anders Hallquist, Egenföretagare

Anna Forsberg, Forum for Health Policy

Håkan Sandberg, Cloudberry Communications och KTH

Lise Hellström, Landskapslaget

Jesper Skiöld, Stockholms StadKristina Larsson, GIH

.

.