NÄTVERKET FAHS – Fysisk aktivitet för Hållbara Samhällen

Fysisk aktivitet – den osynliga hållbarhetsresursen

 

Grundläggande för idén om hållbarhet är människans överlevnad och hälsa. Det mest effektiva sättet att skydda människors liv och hälsa är, förutom minskad rökning, ökad fysisk aktivitet. Tyvärr ses inte fysisk aktivitet som en hållbarhetsfråga idag. Det synsättet måste förändras. Trenden är mycket tydlig: Stillasittandet ökar med försämrad hälsa, kortare livslängd och oerhört höga samhällskostnader som följd.

 

För att samla de forskare, experter, organisationer och företag som ser hållbarhetspotentialen med fysisk aktivitet har vi skapat nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen. Tillsammans vill vi arbeta för att uppmärksamma betydelsen av fysisk aktivitet som resurs för hållbara samhällen. Vi vill koppla samman de aktörer som kan och bör agera i frågan, samt visa på kunskap och exempel som kan inspirera till konkret handling på området.

 

I dagsläget har vi identifierat tre delprojekt som vi ser kan bidra till dessa mål: nätverksseminarier, innovationstävlingar och en temadag. Nedan följer en kort beskrivning av dessa.

 

 

Seminarieserie

Vi vill samla aktörerna för samtal och för att skapa konkreta initiativ och aktivt nätverkande kring frågan. Genom vårt nätverk finns hög kompetens och tillgång till den senaste forskningen inom området. Den seminarieserie vi skisserat har följande teman: fysisk aktivitet och samhällsbyggnad, fysisk aktivitet och arbetsplatser, fysisk aktivitet och barn samt fysisk aktivitet och en åldrande befolkning. För att seminarieserien ska bli möjliga och få den aktiva karaktär vi önskar, krävs samarbetspartners som delar vår syn.

.

.

Innovationstävlingen SHINE

SHINE 2017 är den första svenska innovationstävlingen inriktad mot hållbar samhällsbyggnad genom fysisk aktivitet.  Redan 2015 genomförde vi som står bakom FAHS en framgångsrik innovationstävling inriktad på sport och hälsa, SHINE. Medverkande var bl.a. Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), Stockholms Läns Landsting (SLL) och Riksidrottsförbundet. Hela 55 kvalificerade tävlingsbidrag inkom och de vinnande bidragen har idag nått ut på marknaden som produkter/tjänster. Fördelen med en innovationstävling är att den är ett konkret projekt, ger massmedial uppmärksamhet, fokuserar på en kärnfråga och kan samla många aktörer.

.

.

På fötter, Sverige!

Temadag våren 2018 där vi vill få upp svenskarna från stolarna. Stå och jobba, gå eller cykla till jobbet, ta en lunchpromenad etc. Arbetsgivare, fack, föreningar etc blir samarbetspartners för att vi ska hjälpa oss ta hand om vår kropp på ett bättre sätt. Vill du bli partner, hör av dig till oss, tomas.bergenfeldt@fahs.se!

.

.

Vi i nätverket FAHS

Bakom initiativet FAHS – Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen – står personer och organisationer med erfarenhet och kompetens inom fysisk aktivitet, hälsa och samhällsfrågor. Nätverkets exekutivkommitté består av:

 • Isis Amer Wåhlin, med dr, Karolinska Institutet, Bayer, Stockholms kvinnoklinik
 • Tomas Bergenfeldt, entreprenör med mångårig erfarenhet av ekoturism, innovation för fysisk aktivitet och idrottsverksamhet.
 • Johan Faskunger, fil dr i fysisk aktivitet, föreläsare och konsult. Tidigare verksam vid bl a Statens Folkhälsoinstitut och Karolinska Institutet.
 • Anna Forsberg, koordinator för Forum for Healthpolicy och Innovativ Vård vid Karolinska Institutet.
 • Leyla Sarac, affärsutvecklare på Cloudberry Communications, tidigare affärsutvecklare inom företagshälsovård och fysisk aktivitet.
 • Håkan Sandberg, konsult på Cloudberry Communications med inriktning mot samhällsbyggnad, informationssamordnare på KTH Life Science.

.

.

Nätverkets styrelse

Ordförande: Isis Amer Wåhlin

 

Ledamöter:

 • Anders Hallquist (vice ordförande)
 • Lena Eriksson Åshuvud (kassör)
 • Anna Forsberg (sekreterare)
 • Ylva af Kleen
 • Lise Hellström
 • Jesper Skiöld, adjungerad

.

.