BLI PARTNER

För ett fysiskt aktivare Sverige!

.

Nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen syftar till att samla alla – forskare, experter, privatpersoner, skolor, organisationer, företag med flera – som brinner för ett samhälle med friska invånare. Vi söker ständigt nya partners, samarbeten och uppslag till aktiviteter! Alla insatser är av värde, från smått till stort.
 .
För er med brinnande hjärta för nyskapande inom hälsa finns flera möjligheter att stimulera till ett mer hållbart samhälle och samtidigt få kontakt med driftiga idésprutor och de senaste innovationstrenderna. Genom att bli partner i FAHS och Shine Competition kan ni kombinera ett verkligt samhällsansvar med en unik plattform för nätverksbyggande och marknadsföring.
 .
För mer information, kontakta vår projektledare Lena Åshuvud.
Mejl: lena.ashuvud@fahs.se

.

.

Shine Competition 2018

Årets innovationstävling arrangerades med stöd från Stockholms Läns Landsting som via Landstingets folkhälsopolicy ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.
 .
Fyra områden betonas i folkhälsopolicyn:
  • Hälsosamma levnadsvanor
  • Stöd till individer och grupper med sämre hälsa eller med sämre socioekonomiska förutsättningar
  • Minskad psykisk ohälsa
  • Hälsofrämjande arbetsmiljöer
 .
Övriga partners i årets innovationstävlingen är Stockholms Universitet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Cloudberry, Karolinska Institutet, KTH, Landskapslaget och RISE.
.

.

.

.