PRESSMEDDELANDE

16 maj 2017: Nu startar Sveriges första innovationstävling mot stillasittandet

 

En av våra stora hälsoutmaningar är att vi rör oss betydligt mindre idag än för bara 100 år sedan. ”Att sitta är det nya röka”, menar många. Därför startar Shine Competition – en ny tävling för att finna innovativa lösningar som vänder trenden. 

 

– I ett hållbart samhälle blir människor inte sjuka av otillräcklig fysisk aktivitet, säger Tomas Bergenfeldt, projektledare och en av initiativtagarna till nätverket FAHS – Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen som arrangerar tävlingen.

 

Shine Competition 2017 är den första svenska innovationstävlingen med fysisk aktivitet i fokus. Syftet är att uppmärksamma problemet och aktivera problemlösare från alla delar av samhället med målet att finna lösningar med potential påverka hälsan hos många.

 

En av dem som stöttar tävlingen är Ola Skinnarmo, en av Sveriges främsta äventyrare med ett flertal expeditioner bakom sig:

– Jag har själv ingen idrottsbakgrund. Min uthållighet kommer från att jag alltid gått och skidat i naturen. Sen barnsben har jag gått, jag hade inte varit den jag är idag om jag inte älskat att gå. Idag vet jag också att det farligaste som finns är att inte gå alls. Att bli stillasittande.

 

Nyligen presenterade Centrum för idrottsforskning sin årsrapport som visar att bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet. Att barn och unga rör för litet på sig kan ge allvarliga följder som depression, diabetes typ 2 och sömnstörningar. Längre fram i livet ökar det risken för stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet. Detta är idag forskarsamfundet överens om.

 

– Fysisk aktivitet är helt enkelt en fråga om liv och död. Det är positivt att regeringen satsar mer på idrott i skolan. Men den extra timmen räcker inte långt när hela vårt samhälle utformats för en stillasittande livsstil. Det är dags att ta problemet på allvar, säger Tomas Bergenfeldt.

 

Shine Competition premierar tävlingsbidrag som tar sikte på barn och unga. Vinnarna får prispengar och uppmärksamhet och fortsatt stöd att realisera sin lösning, till exempel genom utbildning, coaching och affärsnätverk. Tävlingsbidrag ska vara inlämnade senast 1 september. Prisutdelning sker 4 november i samband med European Public Health Conference på Stockholmsmässan.

 

Partners för tävlingen är:

  • FAHS – nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen
  • Cloudberry Communications
  • Feelgood
  • OpenLab
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Karolinska Institutet
  • Stockholms Universitet

 

För mer information, kontakta Tomas Bergenfeldt, tel 070-556 16 31, tomas.bergenfeldt@fahs.se,
Ola Skinnarmo, tel 070-539 25 00, ola@expeditionsresor.se

.

.

Bildmaterial:

”Jag hade inte varit den jag är idag om jag inte älskat att gå”, säger Ola

.

.

”Trappan är enklaste sättet att öka fysiska aktiviteten i vardagen”, menar Tomas.

.

.