Pressrelease 2018-08-16

Pressmeddelande

Shine Competition höjer ribban: 

Shine Competition – Sveriges första tävling för innovationer inom fysisk aktivitet och hälsa – genomförs för tredje året i samarbete med Stockholms Läns Landsting och ett tiotal andra välrenommerade partners. Kom och möt förra årets vinnare, Fredagsfys – den 24 augusti besöker de Söderby skola i Haninge där media är välkommen att närvara. Nominera ditt bidrag senast 15 september 2018, för att vinna 50 000 kronor! 

Psykisk ohälsa är ett hett ämne i den allmänna debatten så här i valtider. Forskning visar tydligt att ökad fysisk aktivitet motverkar psykisk ohälsa. Därför har vi på nätverket FAHS, Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen, med vår innovationstävling Shine 2018 valt att sätta fokus på just sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet.

Fredagsfys aktiverar elever och ökar koncentrationen

Segern i Shine Competition 2017 har varit ett lyft för Fredagsfys Sverige som drivs av Hälsofrämjandet.

– Dels har vi fått mycket uppmärksamhet, dels har pengarna vi vann kommit väl till pass. Vi har i dagsläget nått cirka tio tusen elever i främst låg- och mellanstadiet, säger Susanna Almström, initiativtagare till konceptet Fredagsfys som startades 2015 som en motvikt till begreppet Fredagsmys och har blivit en succé som sprider sig över landet.

Skolstart innebär högsäsong för Fredagsfys Sverige. Media är välkommen när Fredagsfys Sverige besöker Söderby skola fredagen den 24 augusti kl. 10.00-11.30, och prata med lärare och elever mellan fyspass och sockerskola.

Tid: Fredagen den 24 augusti kl. 10.00-11.30

Adress: Kulfångsgatan 3, Vendelsö i Haninge
Se filmen om Fredagsfys och Shine Competition:

https://www.dropbox.com/sh/123c3m4abx46e8l/AAC2ChGtNCLeJjx7WucvOOZVa?dl=0 

I årets Shine Competition kan alla nominera bidrag som genom fysisk aktivitet bidrar till bättre fysisk, men framförallt psykisk, hälsa. Nominera senast den 15 september 2018, genom att lägga in info om initiativet i FAHS Kunskapsbank:  http://shinecompetition.se/nominerade-2018-2/nominera-ett-initiativ/

Fem av de nominerade initiativen kommer att presenteras i början av oktober för att allmänheten sen ska kunna utse en vinnare genom omröstning på nätet. Vinnande initiativ får ta emot 50 000 kronor.

Inom FAHS möts forskare, stadsplanerare, arkitekter, frivilligorganisationer och engagerade eldsjälar som vill bidra till att sätta ljuset på behovet av vardagsrörelse för bättre hälsa – fysisk och psykisk. Vi hoppas att de nominerade initiativen också ska spegla denna breda ansats.

Behovet av fysisk aktivitet i vardagen ökar. Stillasittande är ett stort samhällsproblem. De direkta kostnaderna för samhället på grund av fysisk inaktivitet och bortfall av produktion uppgår nu till sex miljarder kronor om året enligt rapporten ”Fysisk aktivitet – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader”, framtagen av Lunds Universitet.

– En tioprocentig ökning av gruppen fysiskt aktiva skulle spara samhället 1,7 miljarder kronor, säger professor Björn Lindgren som utarbetat rapporten tillsammans med Kristian Bolin, docent och forskare i hälsoekonomi.

 

Lena Eriksson Åshuvud, projektledare FAHS och Shine Competition, säger:

– Shine Competition använder vi för att synliggöra och lyfta olika initiativ som bidrar till att det blir roligt och skapar engagemang kring rörelse. Initiativtagarna kan vara kommuner, stadsplanerare, lärare, skolor, idrottsföreningar eller enskilda personer – alla som på olika sätt skapat engagemang och intresse för rörelse inte minst för unga och äldre med psykisk ohälsa.

Nominera ett initiativ/bidrag

LÄNK TILL FORMULÄR

Samarbetspartners i Shine Competition: Stockholms Läns Landsting (SLL), RISE, Landskapslaget, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm Stad, Generation Pep, Cloudberry.

För mer information kontakta:

Lena Eriksson Åshuvud, projektledare FAHS och Shine Competition

Mobil: 070-543 02 01

E-post: lena.ashuvud@fahs.se

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.