Innovationstävlingen SHINE

För ett fysiskt aktivare Sverige

 

Sveriges första tävling inom fysisk aktivitet och hälsa

SHINE Competition är den första svenska innovationstävlingen inriktad mot hållbar samhällsbyggnad genom fysisk aktivitet.  Vid två tillfällen sedan 2015 har SHINE Competition genomförts med framgång. Tävlingen är inriktad på sport och hälsa och bl.a. Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), Stockholms Läns Landsting (SLL) och Riksidrottsförbundet har varit medverkande. Idag står nätverket FAHS – en ideell organisation med i huvudsak samma huvudmän – bakom tävlingen. Syftet med SHINE Competition är att skapa uppmärksamhet kring initiativ som uppmuntrar eller underlättar fysisk aktivitet – från företag, andra organisationer eller från enskilda personer. Allt för att sätta ljus på sambandet fysiskt aktivitet och hälsa samt forskning och utveckling som sker på området. I förlängningen är det en lönsam historia för samhället att alla i vårt land har möjlighet och vilja till ett aktivt och rörligt liv.

 

Priser

Prispengen på 50.000 SEK är en del av förmånen man får som förstapristagare. Priset delas ut vid en separat prisutdelning oftast i samband med ett större evenemang.

 

Vad är en innovation och hur bedömer vi bidragen?

En innovation är mer än en bra idé – det är en lösning på ett specifikt problem. Lösningen kan lika gärna vara en process eller metod som en produkt eller tjänst. För att delta i SHINE ska din lösning vara ny i meningen att den ännu inte realiserats i samhället eller på marknaden. Vi vill också veta vilka som ska använda den, vilka som ska betala för den, hur den ska införas och, inte minst, vilka du och dina kollegor är som står bakom lösningen.

 

Tävlingsbidragen bedöms övergripande utifrån följande kriterier:

Innovationshöjd: Hur unik och nyskapande är lösningen?
Behov: Löser innovationen ett tydligt problem, finns det en efterfrågan?
Genomförande: Den sökande/teamets möjlighet att gå från idé till verklighet. Teamet och deras erfarenhet, nätverk, strategi, affärs- och marknadsutveckling.

 

Sekretess

Alla som hanterar tävlingsbidrag, så som tävlingsledning och jurymedlemmar, har skrivit på sekretessavtal. Tävlingsbidraget måste dock klara en offentlig presentation. Så beskrivningen behöver inte innehålla tekniska detaljer och ska inte innehålla sådant som kan vara känsligt ur patenthänseende. Om du känner dig osäker eller har frågor så kontakta oss via lena.ashuvud@fahs.se. .