SHINE 2017

För ett fysiskt aktivare Sverige!

 

Tävlingen för 2017 är nu avslutad. Läs mer om den och vinnarna här.
Vi återkommer under 2018 med en ny tävling!

 

Vad är en innovation och hur bedömer vi bidragen?

En innovation är mer än en bra idé – det är en lösning på ett specifikt problem. Lösningen kan lika gärna vara en process eller metod som en produkt eller tjänst. För att delta i SHINE ska din lösning vara ny i meningen att den ännu inte realiserats i samhället eller på marknaden. Vi vill också veta vilka som ska använda den, vilka som ska betala för den, hur den ska införas och, inte minst, vilka du och dina kollegor är som står bakom lösningen.

 

Tävlingsbidragen bedöms övergripande utifrån följande kriterier:

Innovationshöjd: Hur unik och nyskapande är lösningen?
Behov: Löser innovationen ett tydligt problem, finns det en efterfrågan?
Genomförande: Den sökande/teamets möjlighet att gå från idé till verklighet. Teamet och deras erfarenhet, nätverk, strategi, affärs- och marknadsutveckling.

 

Sekretess

Alla som hanterar tävlingsbidrag, så som tävlingsledning och jurymedlemmar, har skrivit på sekretessavtal. Tävlingsbidraget måste dock klara en offentlig presentation. Så beskrivningen behöver inte innehålla tekniska detaljer och ska inte innehålla sådant som kan vara känsligt ur patenthänseende. Om du känner dig osäker eller har frågor så kontakta oss via tomas.bergenfeldt@fahs.se. .